អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល​ ជំរុញឱ្យស្វែងរកទីផ្សារបន្លែជូនប្រជាកសិករ 

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្តាល ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរស្រុក និងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ពិសេសមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាល ត្រូវស្វែងរកទីផ្សារ ជូនបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន

Continue Reading