កំពង់ផែតម្លៃជាង ១ ពាន់លានដុល្លារ ចាប់ផ្តើមសាងសង់ក្នុងប្រទេសសេណេហ្គាល់ ក្រោមការវិនិយោគរបស់អារ៉ាប់រួម

កំពង់ផែតម្លៃជាង ១ ពាន់ដុល្លារ ចាប់ផ្តើមសាងសង់ក្នុងប្រទេសសេណេហ្គាល់ ក្រោមការវិនិយោគរបស់អារ៉ាប់រួម

Continue Reading

ឆ្នាំក្រោយ អារ៉ាប់រួម នឹងធ្វើការកែប្រែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន

ប្រទេសអារ៉ាប់រួម បានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ខ្លួននឹងប្តូររយ:ពេលធ្វើការ ៤ ថ្ងៃកន្លះ ចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយទៅ

Continue Reading

អារ៉ាប់រួម​ ទើប​ចេញ​ទិដ្ឋាការ​ថ្មី​ រំពឹងអាច​នាំ​អ្នក​វិនិយោគ​មក​បណ្តាក់​ទុន​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ

រដ្ឋាភិបាល​អារ៉ាប់រួម​ ណែនាំ​ទិដ្ឋាការ​ថ្មី​…

Continue Reading