​កម្មករសំណង់​នៅ​ការ​ដ្ឋានមួយ ប្រ​មាណ​ជិត​១០០​នាក់​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​រកឃើញ​កម្មករសំណង់​ធ្វើការ​នៅ​ការ​ដ្ឋាន​ អា​រ៉ា​កា​វ៉ា​ នៅ​ផ្សារ​ទឹកថ្លា​ ក្នុង​សង្កាត់​ទឹកថ្លា​ ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ ប្រ​មាណ​ជិត​១០០​នាក់​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ក្នុង​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ ។​

Continue Reading