សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគបំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង» ចំនួន១៥ករណី ត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន

សម្តេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានលើកឡើងថា នៅថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៥ករណី ដែលជាករណីនាំចូល ហើយសុទ្ធសឹងតែជាមេរោគបំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង»

Continue Reading