មក​ដឹង​ចំនួន ដែល​បាន​ហូប ថ្ងៃ​ទិវា​ហូប​​អំបុក​ទូទាំង​ប្រទេស

ទិវាបុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ “ដើម្បី​ការពារជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ” កាល​ពី​ថ្ងៃ​ថ្ងៃ​៩​វិច្ឆិកា ទិវា​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ “ អំបុក​ត្រូវ​បាន​ប្រជាជន​ហូប​​រហូត​ដល់​ទៅ​ជាង​២២៣​តោន ។ ចំនួន​នេះ​មិន​បាន​រាប់​អំបុក​ដែល​ប្រជាជន​​ហូប​តាម​ផ្ទះ​នោះ​ទេ គឺ​គិត​តែ​កន្លែង​ដែល​ប្រមូលផ្ដុំ​ប៉ុណ្ណោះ..

Continue Reading