ព្រះ​សង្ឃ ល្បី​ប្រើ​សម្ភារៈ​ប្រេនៗ ត្រូវ​បាន​មន្ត្រី​សង្ឃ​ចាប់​ផ្សឹក​យប់​មិញ

ព្រះ​ភិក្ខុ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ដែល​ល្បី​ល្បាញ​លើ​​Facebook ខាង​ធ្វើ​ការងារ​សប្បុរសធម៌ និង ប្រើ​សម្ភារៈ​​ថ្លៃៗ ប្រេនៗ​នេះ ត្រូវ​បាន មន្ត្រី​សង្ឃ​សាលា​គណៈ​រាជធានី ចាប់​ផ្សឹក​ហើយ កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ​នេះ…

Continue Reading