អបអរសាទរ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ៣១៩នាក់ បានជាសះស្បើយនៅមណ្ឌលព្យាបាលកម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ

អ្នកជំងឺកូវីដចំនួន ៣១៩នាក់ ដែលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ បានជាសះស្បើយ ហើយត្រូវបានអញ្ញាតិអោយត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

Continue Reading

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ៤៨០នាក់ ខណៈមានអ្នកស្លាប់ ៥នាក់ទៀតកើនឡើង ១៣១នាក់

របាយការណ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤៨០ នាក់ទៀតដែលករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៧០ អ្នកដំណើរពីបរទេស ១០ នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ៣៥០ នាក់ ក្នុងនោះក៏មានអ្នកជំងឺកូវីដ៥នាក់ ស្លាប់។

Continue Reading

មិនមានអ្នកជំងឺស្លាប់ទេថ្ងៃ៨ឧសភា ប៉ុន្តែកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ៥៣៨នាក់ទៀត

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៣៨នាក់ទៀត ដែលនេះជាសញាមិនទាន់ថមថយនៅឡើយ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ ៤៥៦ នាក់ ហើយថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមិនមានអ្នកជំងឺស្លាប់នោះទេ។

Continue Reading

មិនទាន់មានសញ្ញាថមថយទេ កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៥៥៨នាក់

កម្ពុជាបន្តករឃើញអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចំនួន ៥៥៧ នាក់ទៀត ខណៈអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន១នាក់ ក្នុងចំនួនឆ្លងដ៏ច្រើននៅថ្ងៃនេះក៏បន្តមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ជាសះស្បើយចំនួន ៤១នាក់ទៀត ដូច្នេះអ្នកជាសរុបចំនួន ៦៨៨៤នាក់។

Continue Reading

ធ្ងន់ធ្ងរកម្ពុជាបន្តមានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ៨៤១នាក់ ខណៈអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង ១០៦នាក់

កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ៨៤១នាក់ទៀត និងមានករណីអ្នកស្លាប់ចំនួន ៤នាក់ក្នុងនោះក៏ឃើញមានជាសះស្បើយចំនួន ៦១នាក់។

Continue Reading

ក្រសួងប្រកាសដំណឹងអ្នកឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់ថមថយនៅឡើយ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៧៦១នាក់ទៀត ៧៦០ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ អ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន១ម្នាក់ ខណៈអ្នកស្លាប់មាន ២នាក់។

Continue Reading

រំភើប! មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល កោះពេជ្រ មានអ្នកជំងឺចំនួន ១២១នាក់បន្ថែមទៀតជាសះស្បើយ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩នៅមណ្ឌលព្យាបាលកោះពេជ្រ ចំនួន ១២១នាក់ទៀតហើយបានជាសះស្បើយត្រូវបានអនុញាតិឲ្យចេញទៅផ្ទះនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

Continue Reading

ស្លាប់ ៦នាក់ រកឃើញថ្មី៦៩៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៩៩៤នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសានេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៦៩៨នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ៩៩៤នាក់ ខណៈអ្នកស្លាប់ ៦នាក់

Continue Reading

កំណត់ត្រាខ្ពស់ដែលកម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដនៅកោះពេជ្ររាប់រយនាក់ជាសះស្បើយ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៨៣៤នាក់ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid កោះពេជ្របានជាសះស្បេីយនិងត្រូវធ្វេីចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះចំនួន១៤ថ្ងៃបន្តទៀត។

Continue Reading

អបអរសាទរ! អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៦នាក់ នៅខេត្តស្វាយរៀងជាសះស្បើយពីកូវីដ១៩

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខាងខេត្តស្វាយរៀង ជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៣៦នាក់

Continue Reading