វេជ្ជបណ្ឌិត៖ មេ​រោគ​​កូវីដ១៩ មិនប​ណ្តា​​ល​ឲ្យមនុ​ស្សដួ​ល​សន្លប់ ឬស្លា​ប់​ភ្លាមៗនោះទេ

ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺសួតនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត បានអះអាងថា ជំងឺរលាកសួតថ្មី ឬកូវីដ១៩ មិនបណ្តាលឲ្យមនុស្សដួលសន្លប់ ឬស្លាប់ភ្លាមៗនោះទេ។ អ្នកជំនាញអះអាងបែបនះ នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន រៀបចំដោយក្រ​សួងសុខា​ភិបាល កាលរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០…

Continue Reading