អ្នក​និពន្ធ​ឆ្លើយតប​រឿង​ដែល​ថា ​​​អ្នក​ស្រុក​ខ្មែរ​ចូលចិត្ត​រិះគន់ ​(មាន​វីដេអូ)

អ្នកស្រី ម៉ីសន សុធារី​ ជា​អ្នក​និពន្ធ​ជើងចាស់​មួយ​រូប​ដែល​បាន​ខាប​យក​ដួងចិត្ត​​មិត្ត​អ្នក​អាន​គ្រប់​ស្រទាប់​​ ជា​ពិសេស​ជា​និមិត្ត​រូប​របស់​​យុវវ័យ​ដែល​និយម​អាន​សៀវភៅ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ

Continue Reading