ម៉ីសន សុធារី៖សេចក្តីសង្ឃឹម ដែលជាថ្នំា​ព្យាបាលក្នុងវិបត្តិសង្គម​និងសេដ្ឋកិច្ច​​ដោយ​​កូវីដ​១៩​

លោកស្រីបានចាត់ទុកថា ខែឧសភាខាងមុខនៅតែជាខែដ៏លំបាកមួយ​សម្រាប់បណ្តា​​អ្នករកស៊ី និង​ អ្នកជំនាញ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​នានា ក្នុងការ​បង្កើត​ផែនការ​ថ្មី​ៗ ល្អៗសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ…

Continue Reading

អ្នកនិពន្ធល្បីចាកចោលទូរទស្សន៍​ភីអិនអិន

នកនិពន្ធម៉ីសន​សុធារីបានចាកចេញពីតួនាទីដ៏ធំរបស់ខ្លួន នៅសា្ថនីយ៍ទូរទស្សន៍ភីអិអិនហើយ បន្ទាប់ពីបំពេញការងារ​ប្រមាណជាង៨ខែប៉ុណ្ណោះ នេះ​បើតាម Oknha News ទទួលព័ត៌មានក្តៅៗ..

Continue Reading

ប្រលោមលោរឿង”ស្ទូឌីយោលេខ៧” ចេញ​លក់ផ្លូវការ​ហើយ

នៅទីបំផុត​តម្រា​ដែលជាកូនពៅគេក្នុងវិស័យអំណាននៅកម្ពុជា​បានប្រារព្ធការជួបជុំជាមូយប្រិយមិត្ត​អ្នកអានរបស់ខ្លួន​កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ​ទី១៨ខែសីហានេះ ក៏ជាការបើកសម្ពោធដាក់លក់ ចំណងជើង​ទី​បួន​នៃ​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​របស់ខ្លួនមានចំណងជើងថា​ “ស្ទូឌីយោលេខ​៧ ​” ដែល​ជា​ការ​តែង​និពន្ធ​ដោយ ​អ្នកស្រី​ម៉ីសន​សុធារី អ្នកនិពន្ធ​ល្បី​ឈ្មោះ​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។…

Continue Reading