បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​និពន្ធ​បទ​ភ្លេង”កាត់ឆុង”របស់​ព្រាប សុវត្ថិ​និង​តន់ចន្ទសីម៉ាកំពុងល្បី

លោក​សាក់ ធារិទ្ធ គឺ​ជា​អ្នក​ពន្ធ​ថ្មី​ឈ្មោះ​ធ្លាប់​មាន​ស្នាដៃ​ជា​ច្រើន​បទ​កន្លង​មក​ហើយ បច្ចុប្បន្ន​គាំ​ជា អ្នកនិពន្ធ​​កុងត្រា​ប្រចាំ​ក្នុង​ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ។ តាម​Channel Galaxy Navatra​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹង​ពី បទ”កាត់​ឆុង”…

Continue Reading