ខ្លាំង​បាត់! រដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាំ​ល្ហុង​កុម្ម៉ង់​ជាង​ស្រុក​ខ្មែរ​ធ្វើ Rolls-Royce ឲ្យ​​ដូច​របស់​សេដ្ឋី​អង់គ្លេស

ថ្មីៗ​នេះ លោក បាន​បង្ហើប​ថា ទើប​តែ​ទិញ ឡាន​កញ្ចាស់​១គ្រឿង ហើយ​កុម្ម៉ង់​ឲ្យ​ជាង​ច្នៃ​ចេញ​ជា​រថយន្ត​ទំនើប Rolls-Royce ដូច​ទៅ​នឹង​រថយន្ត​សេដ្ឋី​អង់គ្លេស​ម្នាក់ ដែល​ដាក់​លក់ ក្នុង​តម្លៃ រហូត​ដល់​១២​លាន ដុល្លារ…

Continue Reading