គីម លីហ្សា លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​​លក់​​​អន​ឡាញ​ដែល​មិនមែន​ជា​អ្នក​លក់អាជីព

តាមរយៈ វីដេអូឃ្លីប របស់តារាសម្តែង គីម លីហ្សា ដែលមានរយៈពេលប្រហែលជាប្រាំនាទី បាន​បង្ហាញ​ពីអត្ថប្រយោជន៍ របស់អ្នកប្រកបរបរ អនឡាញ និងការលើកទឹកចិត្តដល់ស្រ្តីមេផ្ទះ ដែល​មិន​មាន​ពេលគ្រប់គ្រាន់…

Continue Reading