ម្ចាស់ស្នាដៃ សៀវភៅអរិយធម៌ខ្មែរ ទទួលបានសញ្ញាបត្រ ទាំងវ័យជរា មិនអាចងើបពីគ្រែបាន

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ នឹងក្រុមការងារបានយកសញ្ញាបត្រកិត្តិបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ និងឯកសណ្ឋានកិត្តិបណ្ឌិតនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជូនអ្នកស្រី ឡាយ ហ៊ុនគី ហៅអ្នកស្រីត្រឹង ងា នៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់

Continue Reading