អ្នកស្រី ញ៉ែត លក្ខណា ម្ចាស់ផ្ទះសម្រស់ប៊ីយូណា បន្តឧបត្ថម្ភអង្ករ និងថវិកាដល់វត្តអារាម បុគ្គលិក អ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិកូវីដ

វិបត្តិកូវីដ-១៩រីករាលដាលស្ទើគ្រប់បណ្តាលរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ខណៈជំនួយសប្បុរធម៌ពីសំណាក់ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ និងសប្បុរជនជាច្រើននាក់ ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះ

Continue Reading