សេដ្ឋកិច្ច​​​កាន់​​តែ​ខ្លាំង មហាសេដ្ឋី​ស្រុក​ខ្មែរ​ទាំង​២​នេះ​បង្កើត​​ក្រុម​ហ៊ុន​ធំ​មួយ​រួម​គ្នា

ក្រុមហ៊ុន​​របស់ អ្នកឧកញ្ញ៉ា គិត ម៉េង ធនាគារឯកទេសវីង នឹង ក្រុម​ហ៊ុន​ធនាគធនាគារកាណាឌីយ៉ា​របស់​អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ បាន​ចាប់​ដៃ​គ្នា​​ភាពជាដៃគូ នឹងធ្វើការរួម​គ្នាដើម្បីស្វែង​រក​ឱកាស​ថ្មីៗដើម្បីធានាថា…

Continue Reading