មហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលម្នាក់ ទទួលបានគោរមងារឧកញ៉ា ក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំជាមួយឧកញ៉ា ជឹង សុភាព

សេដ្ឋីលំដាប់កំពូលពីររូប ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា ឧកញ៉ា ថ្ងៃខែឆ្នាំតែមួយ ខណៈដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងអាណាចក្រជំនួញក្នុងវិស័យផ្សេងគ្មា។

Continue Reading