មកស្គាល់មហាសេដ្ឋីនៅពីក្រោយគម្រោង“ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៍ប្រ៊ីដ” ទុនជាង២០០លានដុល្លារ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ អគារពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅឋាន “ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៍ប្រ៊ីដ” នឹង​ផុស​ឡើង​នៅ​ភាគ​ខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

Continue Reading