ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អ៊ិនវេសមិន ប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

អ្នកឧកញ៉ា សំ អាង និងអ្នកឧកញ៉ា ឈុន លាង ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អ៊ិនវេសមិន បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១៥ម៉ឺនដុល្លារ ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្បីអបអរទិវា ៨ ឧសភា ២០២១។

Continue Reading