អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា៖ ជីវិតគ្រួសារដែលទាល់ក្រមួយនេះ ធ្លាប់ស្រមៃត្រឹមហូបចុកគ្រប់គ្រាន់

អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានសរសេរសារតាមទំព័រហ្វេសបុកមុននេះថា ជីវិតគ្រួសារដែលទាល់ក្រមួយនេះ ធ្លាប់ស្រមៃត្រឹមហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ 🙏🙏🙏។

Continue Reading