ក្រសួងសុខាភិ​បាល​ប្រកា​ស​ថា មា​ន​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ជាសះ​ស្បើយ​១នា​ក់​ទៀត ​នៅថ្ងៃនេះ

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា បានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ជាសះស្បើយ១នាក់ទៀ​តហើយ​នៅ​ថ្ងៃនេះ ហើយអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅសល់តែ ២នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ។ នេះ​បើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០នេះ…

Continue Reading