អាណាចក្រជំនួញអ្នក​ឧកញ៉ា លី ហួរ ដែល​អ្នក​ខ្លះអាចមិន​ចាប់​ភ្លឹក​

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនធំមួយ មានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទក្នុងពហុវិស័យ និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ តើយើងមិនដឹងទេថា នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដ៍ចេះត្រចង់នេះ មានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ ហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងណា ឧកញ៉ាញូស៍ សូមដឹកដៃអ្នកអានមកតាមដានតទៅ៖

Continue Reading