អ្នកជំ​នាញ​៖ ​កូវីដ ១៩ ​ធ្វើឲ្យម្ចាស់​អ​គារ​កា​រិយា​ល័យ​ប្រគួត​​ប្រជែង​ត​ម្លៃជួល

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ CBRE Cambodia ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេល​ថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា បញ្ហាវីរុសកូរ៉ូណា ឬកូវីដ១៩ បានបង្កឲ្យមានការប្រគួតប្រជែង​ខ្លាំងក្នុងចំណោមម្ចាស់អគារការិយាល័យជួលផងដែរ…

Continue Reading