ឥណ្ឌូណេស៊ី​ចង់​បញ្ឈប់​ការ​​នាំ​ចេញ​សំណប៉ាហាំង​ ដើម្បី​អូសទាញ​វិនិយោគិន​មក​បណ្ដាក់ទុន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស

ប្រធានាធិបតី​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ប្រកាស​អាច​នឹង​បញ្ឈប់​ការ​នាំ​ចេញ​សំណប៉ាហាំង​នៅ​ឆ្នាំ ២០២៤

Continue Reading