បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករ ០៧រូប ត្រូវបានតែងតាំងជាឧកញ៉ា ក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១១

ពាណិជ្ជករ និងសប្បុរសជន ០៧រូប ដែលទទួលបានគោរមងារជា “ឧកញ៉ា” ពីព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១១កន្លងទៅ។

Continue Reading