ឧកញ៉ា ចិត្រ សេរីសុភ័ក្រ្ត ច្រានចោលជនអនាមិកក្លែងបន្លំយករូបថតនិងឈ្មោះទៅបង្កើត Telegram

លោកឧកញ៉ា ចិត្រ សេរីសុភ័ក្រ្ត ប្រកាសច្រានចោលចំពោះជនអនាមិកបានយករូបថត និងឈ្មោះទៅបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនសង្គម Telegram ក្លែងក្លាយមួយឆាតទៅសួរទុកក្នុងចេតនាមិនល្អ

Continue Reading

ឧកញ៉ា ចិត្រ សេរីសុភ័ក្រ្ត៖ ១០ចំណុចសំខាន់ៗដែលគួរយល់ដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១

ឧកញ៉ាញូស៍ Oknha news សូមណែនាំ ១០ចំណុចសំខាន់ៗដែលបងប្អូនគួរយល់ដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ ពីលោក ឧកញ៉ា ចិត្រ សេរីសុភ័ក្រ្ត អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Luxury Smile Beauty (Cambodia) & CSS Group Co., LTD។

Continue Reading