តើភាពក្រីក្រពិតជាបណ្តាលមកពីការជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមែនឬទេ និងពុទ្ធសាសនាអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្ម?

មានទស្សនៈមួយចំនួនលើកឡើងផ្សេងៗគ្នា ជុំវិញទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសកលលោក ដោយបានអះអាងថា ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យអ្នកគោរព ឬប្រតិបត្តិតាមក្រ ប្រើអំពើ​ហិង្សា

Continue Reading

ឧកញ៉ា ចេង ខេង ប្រាប់ពីឥទ្ធិពល នៃការទិញដីតាមគ្នា

អ្នកទិញដីធ្លីខ្លះ ទឹកភ្នែកដោយសារការទិញដីមិនសមបំណង ព្រោះទិញដីខ្លះ មិនចំណេញហើយ មានរឿងជាប់ខ្លួន ខ្លះទៀតកប់លុយយូរឆ្នាំ លក់មិនចេញជាដើម។ហើយការទិញដីតាមគ្នា ជាសញ្ញាណនៃទកភ្នែកនៅថ្ងៃក្រោយ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក ឧកញ៉ា ចេងខេង ។..

Continue Reading