ស្ថាបនិក​ធនាគារ ព្រីនស៍ ត្រូវ​បាន​មហាក្សត្រ​ប្រទាន​គោរម​ងារ​​បន្ថែម​ជា អ្នក​ឧកញ៉ា

លោកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ស្ថាបនិក និង​ជា​ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ព្រីនស៍ ត្រូវ​បាន​មហាក្សត្រ​នៃ​​ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ​ប្រទាន​គោរម​ងារ​​បន្ថែម ពី​លោក​ឧកញ៉ា ទៅ​ជា អ្នក​ឧកញ៉ា។..

Continue Reading