សេដ្ឋីម្នាក់នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដ៏មហិមាររបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រេង​ឥន្ធនៈ​កម្ពុជា​តេលា

ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា តេលា គឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈ ដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគិតមកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនមានសាខាចែកចាយបន្ត និងផ្ទាល់ខ្លួនដល់ទៅជាង ១.៨៩៩សាខាទូទាំងប្រទេស។

Continue Reading