ស្ងាត់ៗ លោក សាវិន ហ្វីលីព ចាប់បានគម្រោងធំតម្លៃ ៦២ លានដុល្លារនៃបុរី GB Residence របស់ឧកញ៉ា តាំង គួងហាវ

លោក សាវិន ហ្វីលីព ដែលជាតារា​សម្តែង​វ័យជ្រេ​បន្តិច ប៉ុន្តែរូបសម្រស់នៅសង្ហាដដែរ ឥឡូវមានសំណាងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន CMC Real Estate

Continue Reading