ឧកញ៉ា តឹក ង៉ូយ ជីវិត​ជោគជ័យ​ មិន​មែន​ទាម​ទារ​ត្រឹម​ចំណេះ​ដឹង ការ​តស៊ូ ​អត់ធ្មត់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គឺ​ត្រូវ​ចេះ​ឆក់​យក​ឱកាស​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ឆ្លាតវៃ

ចំណង​ជើង​ខាង​លើ គឺ​ជា​ខ្លឹមសារ នៃ សៀវភៅ​១ក្បាល់ របស់ ឧកញ៉ា តឹក ង៉ូយ ដែល​ជា អាណិកជន​ខ្មែរ​ជោគជ័យ​​មួយ​រូប ​ដែល​បាន​ចង​ក្រង​សៀវភៅ​ស្តីអំពីខ្សែរជីវិតពិតរបស់​លោក មានចំណងជើងថា “ស្តេចនំដូណាត់”…

Continue Reading