សេដ្ឋី​ក្នុង​ស្រុក​បោះទុន ១០០ លាន​ដុល្លារ អភិវឌ្ឍ​លំនៅដ្ឋាន​នៅ​ខេត្ត​ជាប់សមុទ្រ

ខេត្តព្រះសីហនុ គឺជាខេត្តតំបន់ឆ្នេរមួយ មានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ….

Continue Reading