មកស្គាល់អ្នកជំនួញ២រូបដែលឡើងងារ”ឧកញ៉ា” ជាមួយអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង

អ្នក​ឧកញ៉ា គិត ម៉េង ដែល​ជា​អ្នក​មាន​លំដាប់​ខ្ពស់​មួយ​រូប​នៅ​កម្ពុជា ​និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ហ៊ុន The Royal Group បានបោះ​ទុន​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ជា​ច្រើន​ ដូចជា​ទាំង​វិស័យ​ទូរ​គមនាគមន៍ សេវា​កម្ម ​និង​អចលនទ្រព្យ។

Continue Reading