លោក​ទ្បេង⁣ សុខគា⁣ ត្រូវ​បាន​ព្រះមហាក្សត្រ​តែងតាំង ជា​ឧកញ៉ា​

លោកទ្បេង⁣ សុខគា⁣ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រូវ​បាន​ព្រះករុណា⁣ មហាក្ស​ត្រ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ប្រទានគោរមងារជា ឧកញ៉ា​ការ​​ ប្រទានគោរមងារ​នេះ…

Continue Reading