ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង៖ មូលហេតុមួយចំនួននេះហើយ ទើបធ្វើឱ្យយើងក្រងើបមុខមិនរួច

ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ថ្មីៗនេះបានធ្វើការចំណែករំលែកអំពីចំណេះដឹងថ្មីមួយ ទាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុអ្វី ដែលធ្វើឲ្យក្រ

Continue Reading

ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ទម្លាយគន្លឹះសាមញ្ញៗធ្វើឱ្យលក់អចលនទ្រព្យឆាប់ដាច់

ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ក៏បានចែករំលែក នូវវិធីសាស្រ្ត លក់អចលនទ្រព្យដាច់បានលឿន ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍នៃការប្រឡូកជោគជាំក្នុងវិស័យនេះ ជាង ១០ឆ្នាំ

Continue Reading

ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គឹម ហ៊ាង បរិយាយពីសក្ដានុពលដីទាំង៤ទិស ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ

គ្រប់ទិសទាំងអស់មិនថា លិច កើត ជើង ត្បូង សុទ្ធសឹងតែជាទិសល្អ នៅក្នុងការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យលើ…

Continue Reading

ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គឹម ហ៊ាង ៖ ចង់ក្លាយជាអ្នកជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ចាំបាច់ត្រូវមានចំណុចសំខាន់ទាំងនេះសិន

ភ្នាក់ងារអចលន្យទ្រព្យជោគជ័យ គឺត្រូវចាំបាច់ឆ្អិនទៅលើវិស័យហ្នឹង ដោយស្គាល់អ្នកលក់ច្បាស់ ស្គាល់អ្នកទិញច្បាស់ និងស្គាល់តម្លៃទីផ្សារ…

Continue Reading

ឧកញ៉ា គីម ហ៊ាង ផ្តល់​រង្វាន់ដល់ U22 កម្ពុជា បន្ទាប់​ពី​ឆ្លងដល់​វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រាត់

បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ U22 កម្ពុជា​ឆ្លង​ឡើងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រាត់ លោក ឧកញ៉ា បណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន KW Cambodia បាន​ប្រកាស​ផ្ដល់​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ក្រុម​មួយ​នេះ​ជា​ច្រើន។ ..

Continue Reading