មកស្គាល់ស្ថាបនិកម្ចាស់បុរីអង្គរភ្នំពេញ ដែលបានបោះទុនរាប់សិបលានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគសាងសង់លំនៅដ្ឋាន

បុរី អង្គរភ្នំពេញ ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ដោយធ្វើការសាងសង់នូវអគារលំនៅដ្ឋានជាលក្ខណៈ បុរី។

Continue Reading