មកស្គាល់អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យម្នាក់ ដែលនាំនូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមកក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង លែន

ជីប ម៉ុង គ្រុប ទើបតែហក់មកប្រឡូកក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដែលអាចសឹងថាក្រោយគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យល្បីៗ។

Continue Reading