កំពូលស្ត្រី ៥រូប កំពុងមានភាពលេចធ្លោក្នុងពិភពជំនួញនៅកម្ពុជា

ស្ត្រីមិនមែនជាភេទទន់ខ្សោយ ពោលគឺស្រ្តីអាចធ្វើអ្វីដូចបុរសដែរ ស្រ្តីក៏អាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំនួញបានល្អប្រសើរ និងរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារ និងសង្គមជាតិទៀតផង។

Continue Reading

កំពូលស្រ្តីអ្នកជំនួញពីររូប ក្ដោបក្ដាប់មុខជំនួញធំៗនៅកម្ពុជា

ពិភពជំនួញនៅកម្ពុជាភាគច្រើនកាន់កាប់ ដោយបុរស ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយតួលេខសហគ្រិនស្រ្តីបាន កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ការកើនឡើងនេះ គេក៏មិនអាចមើលរំលងបានឡើយនូវកំពូលស្រ្តីអ្នកជំនួញពីររូប ដែលកំពុងក្តោបក្តាប់សម្ព័ន្ធនូវក្រុមហ៊ុន និងមុខជំនួញធំៗជាច្រើននៅកម្ពុជា។

Continue Reading