ពាណិជ្ជករ ២រូបទទួលបានងារឧកញ៉ា ក្នុងថ្ងៃជាមួយមហាសេដ្ឋីប្រាក់លាន សុខ គង់

ពាណិជ្ជករជើងចាស់ ៣រូប ទទួលបានងារឧកញ៉ាពីព្រះមហាក្សត្រ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៥ ជាមួយគ្នា ខណៈនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេង និងមានមុខជំនួញប្រាក់លានជាច្រើនក្នុងដៃ។

Continue Reading