បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ឧកញ៉ាៗ បរិច្ចាគ​​​​​ជួយ​ដល់​ជន​រង​​គ្រោះ រលំ​បាក់​អាគារ​៧​ជាន់​នៅ​​ក្រុង​ព្រះសីហនុ

១/ ឧកញ៉ា ឈាង ឃុន ១០ម៉ឺន​ដុល្លារ
២/ ឧកញ៉ា ឈុន សៀ ១០ម៉ឺន​ដុល្លារ
៣/ ឧកញ៉ា អាង ឃុនលាង ១០ម៉ឺន​ដុល្លារ
៤/ ឧកញ៉ា ឡៅ ម៉េងឃីន ៥ម៉ឺន​ដុល្លារ
៥/ ឧកញ៉ា គង់ គ្រីវ ៥ម៉ឺន​ដុល្លារ
៦/ ឧកញ៉ា វិញ ហួ ២ម៉ឺន​ដុល្លារ
៧/ ឧកញ៉ា ហ៊ីវ គីមហេ ១ម៉ឺន​ដុល្លារ….

Continue Reading