ឧកញ៉ា ស៊ន សុខណា ប្រកាស​បើក​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​បុរី​នៅ​កោះ​ក្របី មាន​កា​រចូលរួម​ពី​អភិបាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ​

លោកឧកញ៉ាបាន​វាយ​តម្លៃខ្ពស់​ចំពោះវិធានការរបស់​អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ….

Continue Reading

ឧកញ៉ាឈរលំដាប់លេខរៀងទី១ ជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ស៊ន សុខណា មានមុខជំនួញមិនក្រោម ១០ នៅក្នុងដៃ

លោកឧកញ៉ា ស៊ន សុខណា មិនមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្មានទេបានស្គាល់លោក ប៉ុន្តែបើនិយាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុន សូណាត្រា គ្រុប ប្រិយមិត្តប្រាកដជាធ្លាប់បានស្គាល់ លោកជាអ្នកជំនួញដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបក្នុងពិភពលោកជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជា

Continue Reading