ត្រួសត្រាយ​បញ្ហាទាំងនេះ មុន​បើក​អាជីវកម្ម​ ឈាន​ទៅ​រក​ជោគ​ជ័យ

ឧកញ៉ា ​នួន រិទ្ធី ដែលជាអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន​ ខ្មែរ ហ្វោនដេសិន អឹព្រេហ្សល (KFA) បានថ្លែងប្រាប់​សារព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិច ខេមបូណូមិស អំពីជំហានដំបូងក្នុងការបើកអាជីវកម្មដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យត្រូវផ្អែកទៅលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

Continue Reading