ក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ាលាង ពៅ បន្ត​ឧបត្ថម្ភទឹក ភេសជ្ជៈដល់អធិការដ្ឋាន​ខណ្ទទាំង ៨ នៅ​ភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរប៊ែវើរីជីស ដែលមានឧកញ៉ា លាង ពៅ ជា​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន….

Continue Reading