អ្នក​ជំ​នា​ញ៖ ​៥​ចំណុច​សំខាន់ៗ ដែល​កម្ពុជា ​អាច​​ស្រូប​ទា​ញ​​លំហូ​រ​វិ​និ​​យោ​គ​ប​រ​​ទេស

អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានបង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះវិស័យ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​ ហើយវិស័យនេះនឹង​នៅតែបន្តភាពរីកចម្រើន​ទៅមុខ​។ ទន្ទឹម​គ្នានេះ យោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកវិនិយោគ​កម្ពុជាមានសក្ដានុពល​៥ចំណុច​សំខាន់ៗ​ដែលអាចទាក់ទាញ​វិនិ យោគគិនបរទេសឲ្យមកធ្វើការ​វិនិយោគបន្ថែមនៅ​កម្ពុជា។ សក្ដានុពលទាំងនោះរួមមាន៖

Continue Reading