មក​ស្គាល់​ឈ្មោះ​កូន​ស្រី​ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ទើប​នឹង​កើត

ថ្មីៗ​នេះ លោក​ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ដែល​ត្រូវ​បានគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាឧកញ៉ា​វ័យ​ក្មេង​ចិត្តធម៌ ទើប​តែ​ទទួល​បាន​កូន​ស្រី​ម្នាក់​ទៀត​ហើយ ដោយ​កូនស្រី​ម្នាក់​នេះ​លោក​ឧកញ៉ា បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា “ឌួង រាជនីគុជ”

Continue Reading