ហាង​កាហ្វេ ​កូន​ខ្មែរ​នៅ​កូរ៉េ​បើក​សម្ពោធ​​​ហើយ ជួល​ទាំង​ជន​ជាតិ​កូរ៉េ​ឲ្យ​​ធ្វើ​ការ​ថែម​ទៀត

Abocodo Café & Bar Korea ជាសមិទ្ធិផលថ្មីរបស់កូនខ្មែរដំបូងក្នុងផ្នែក F&B លក្ខណៈ ស្ដង់ដា អន្ដរជាតិ ដែលមានបុគ្គលិកជាជនជាតិកូរ៉េ ភ្ជាប់នូវមុខម្ហូប និងភេសជ្ជៈរបស់ខ្មែរ ជាមួយ ..

Continue Reading