មកដឹងទ្រព្យសម្បត្តិអតីត CEO Alibaba Jack Ma

អតីតគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស លោក Jack Ma បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Alibaba Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចធំបំផុតមួយនៅវិញពិភពលោក។នៅខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ លោក Jack Ma បានលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធាននាយក…

Continue Reading