កម្ពុជា ទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង ៣៣០លានដុល្លារ ពី ADB សម្រាប់ជំរុញដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសរុប ៣៣២,០៥លានដុល្លារ

Continue Reading

ទឹកប្រាក់ ១៨០លានដុល្លារ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ផ្តល់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងចំនួន ៣

ទីក្រុងចំនួន ៣ នៅកម្ពុជា ដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហៅកាត់ ADB បានសម្រេចអនុម័តប្រាក់កម្ចីចំនួន ១៨០ លានដុល្លារ

Continue Reading

រដ្ឋាភិបាលថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចកើន ២,៦% ខណៈ ធនាគារពិភពលោក រំពឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ៤,៥% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ នឹងអាចកើនឡើងក្នុងអត្រា ២,៦%

Continue Reading

កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការខិតខំស្តារឡើងវិញនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម

ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចូលរួមជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការខិតខំស្តារឡើងវិញនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម

Continue Reading

ADB៖សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នឹងកើនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០២២

សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា​ ត្រូវបានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ព្យាករថានឹងកើនឡើង ៤,០% នៅឆ្នាំនេះ​ និង ៥,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយសារការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ

Continue Reading

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ស្នើឲ្យADBពិនិត្យមើលលទ្ធភាពជួយគាំទ្រលើការបិតផ្លាកសុវត្ថិភាពលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជួន បានស្នើទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពជួយគាំទ្រលើការបិតផ្លាកសុវត្ថិភាពលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

Continue Reading

ADB ប្រកាសថវិកាត្រៀម ៩ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយប្រទេសសមាជិកអាចទទួល និងចែកចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

លោក Masatsugu Asakawa ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានថ្លែងថា “ពេលប្រកាសថវិកាត្រៀម ៩ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដើម្បីជួយប្រទេសសមាជិកអាចទទួល និងចែកចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៃគម្រោង APVAX”។

Continue Reading

ADB បានអះអាងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងស្ទុះឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំកម្ពុជា ADB បានអះអាងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នឹងមានកំណើនស្ទុះងើបឡើងវិញ ៥.៤ ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២១ ខណៈឆ្នាំ២០២០ ធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ -៤.០% ដោយសារជួបវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩។

Continue Reading