ជួបបញ្ហាផ្ទួនៗ តែក្រុមហ៊ុនយក្សអាល្លឺម៉ង់ Adidas ជឿថាអាជីវកម្មខ្លួន នឹងរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសចិន ក្នុងឆ្នាំនេះ

ទោះជួបបញ្ហាផ្ទួនៗ តែក្រុមហ៊ុនយក្សអាល្លឺម៉ង់ Adidas ជឿថាអាជីវកម្មខ្លួន នឹងរីកច្រើនក្នុងប្រទេសចិន នៅឆ្នាំនេះ

Continue Reading

បងប្អូន​មហាសេដ្ឋី Issas គាំទ្រ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សម្ភារៈ​កីឡា​ថ្មី ដើម្បី​ប្រជែង​ទីផ្សារ​ជាមួយ NIKE និង Adidas

បងប្អូន​មហាសេដ្ឋី Issas គាំទ្រ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​សម្ភារៈ​កីឡា​ថ្មី ដើម្បី​ប្រជែង​ទីផ្សារ​ជាមួយ NIKE និង Adidas

Continue Reading

តម្លៃ​ហ៊ុន​ Adidas ធ្លាក់​ចុះ ៦% ធ្វើ​ឲ្យ​មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត​នៅ​អេហ្ស៊ីប​ របូត​ប្រាក់​អស់ ២៣០ លាន​ដុល្លារ

ក្នុង​រយៈពេល​ត្រឹម ២ សប្ដាហ៍​ មហាសេដ្ឋី​អេហ្ស៊ីប Nassef Sawiris

Continue Reading

ហាង​ Uniqlo របស់​មហាសេដ្ឋី​ជប៉ុន ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ហាង​សម្លៀកបំពាក់​ធំ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​លោក

ហាង​ Uniqlo របស់​មហាសេដ្ឋី​ជប៉ុន ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ហាង​សម្លៀកបំពាក់​ធំ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​លោក

Continue Reading