ដោយសារ​ស្រឡាញ់ ខេមរៈ ស្រីពៅ ខ្លាំងពេកអ្នកលក់ឡេ​ម្នាក់​យក​​បទ​ចម្រៀង​នាង​មកCover ចេញ​MV ផ្លូវ​ការ

ដោយសារតែស្រឡាញ់បទរបស់តារាចម្រៀង ខេមរៈ ស្រីពៅ ខ្លាំងពេក​បានធ្វើឲ្យអ្នកលក់ឡេល្បីឈ្មោះ Ah Gi Leader សម្រេចចិត្តយកបទ “អួតថាសង្ហារជាងគេនៅភ្នំពេញ”

Continue Reading